Bosna i Hercegovina je država koja je Međunarodno priznanje dobila 6. aprila 1992. godine odvojivši se od bivše Jugoslavije. Nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma postala je država koja je uređena sa dva entiteta: Federacija BiH i Republika Srpska, a od 2000. godine uspostavljen je i Brčko Distrikt BiH kao posebna administrativna jedinica. Najmanja administrativna jedinica u BiH je općina, a broj općina u BiH iznosi 143, od čega je 79 općina u Federaciji BiH, a 64 u Republici Srpskoj. Od toga 4 općine ulaze u sastav grada Sarajeva, a 6 općina u sastav grada Istočno Sarajevo. Takođe, BiH ima i 13 službenih gradova, a to su: Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Istočno Sarajevo, Mostar, Prijedor, Sarajevo, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Zvornik i Zenica.

Brčko distrikt BiH je administrativna jedinica Bosne i Hercegovine koja formalno pripada objema entitetima u Bosni i Hercegovini. Nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Brčkom. Brčko distrikt BiH je službeno osnovan 8. marta 2000. godine na osnovu arbitraže, koja je bila predviđena Daytonskim sporazumom. On je jedinstvena jedinica lokalne samouprave pod suverinitetom Bosne i Hercegovine. Ima vlastitu multietničku administraciju, policiju i pravosuđe. Predstavlja demilitarizovano područje i pokriva teritoriju od 493 km².

Federacija BiH predstavlja jedan od dva entiteta unutar države BiH i zauzima površinu od 26.110 km² (51% područja BiH). Administrativno je podijeljena na 10 federalnih jedinica – kantona, a to su: Unsko – sanski kanton, Posavski kanton, Tuzlanski kanton, Zeničko – dobojski kanton, Bosansko – podrinjski kanton, Srednjobosanski kanton, Hercegovačko – neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Kanton Sarajevo i Kanton 10.

Republika Srpska predstavlja jedan od dva entiteta Bosne i Hercegovine, a prostire se na površini od 24.811 km2 (49 % područja BiH). Prema prostornom planu RS (2008 – 2015), teritorijalno je podijeljena na 6 mezoregija, a to su: mezoregija Prijedor, mezoregija Banja Luka, mezoregija Doboj, mezoregija Bijeljina, mezoregija Istočno Sarajevo i mezoregija Trebinje. U okviru mezoregije Banja Luka nalaze se 2 subregije: subregija Gradiška i subregija Mrkonjić Grad. U sastavu mezoregije Bijeljina nalazi se i subregija Zvornik dok se u okviru mezoregije Istočno Sarajevo nalazi subregija Foča.